pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości
 
 
 

Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości

ul. O. Stefana Tarasiuka 2
16-001 Kleosin
p. 39A (budynek Szanghaj)
tel. 85 746 98 40
wz.kmip@pb.edu.pl

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Tadeusz Popławski
Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości w obecnej formie organizacyjnej istnieje od 2002 roku. Początkiem jej funkcjonowania był Zakład Marketingu prowadzony przez prof. dr hab. T. Popławskiego (wówczas jeszcze doktora). W 1998 roku została powołana Katedra Przedsiębiorczości i Marketingu, a jej kierownikiem został prof. dr hab. Cz. Sikorski. W 1999 roku nowym kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. S. Jurewicz. W 2002 roku nazwę Katedry przemianowano na „Katedra Marketingu i Przedsiębiorczości", a jej kierownikiem został prof. dr hab. T. Popławski. W 2006 roku do pracy w Katedrze przystąpiło 5 pracowników (3 adiunktów i 2 asystentów), którzy wcześniej zatrudnieni byli w Katedrze Prawa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. Obecnie w Katedrze pracuje 12 osób: 3 samodzielnych pracowników  naukowych, 7 adiunktów oraz 2 asystentów.

PRACOWNICY KATEDRY:
Profesorowie
· prof. dr hab. Tadeusz Popławski
· prof. dr hab. Raman Ivuts
· prof. dr hab. Joanna Moczydłowska
Adiunkci
· dr Ewa Glińska
· dr Marcin Jurewicz
· dr Katarzyna Krot
· dr Iwona Piekunko-Mantiuk
· dr Dariusz Siemieniako
· dr Urszula Widelska
· dr Jarosław Zalejski
Asystenci
· dr Marcin Szczepański
· mgr Ewelina Muszyńska
Sekretariat
· mgr Katarzyna Szwedko

PRACA NAUKOWA
Pracownicy Katedry aktualnie realizują pracę statutową:
· Przedsiębiorczość, Współpraca, Transgraniczność - kierownik tematu: prof. dr hab. T. Popławski
Realizowane są także projekty badawcze:
· Identyfikacja wyróżników tożsamości miejskiej i analiza stopnia ich wykorzystania w zarządzaniu wizerunkiem miast w Polsce - dr Ewa Glińska
· Zaufanie organizacyjne a innowacyjność przedsiębiorstw - dr Katarzyna Krot
· Zarządzanie zaufaniem instytucjonalnym w relacji lekarz - pacjent - dr Katarzyna Krot         
Pracownicy Katedry realizują projekty naukowe dotyczące następujących obszarów badawczych: marketingu terytorialnego, rozwoju regionalnego, marketingu usług i handlu, marketingu relacji, socjologii edukacji, socjologii organizacji oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Od 2006 roku praca naukowa pracowników Katedry obejmuje również obszary badawcze z zakresu rynków finansowych i trendów na nich zachodzących, integracji europejskiej, prawa gospodarczego, handlowego oraz prawa nowych technologii (nanotechnologii i biotechnologii). Badania zrealizowane przez poszczególnych pracowników, oprócz walorów naukowo-poznawczych, posiadają także wymiar praktyczny. Wyniki niektórych projektów doczekały się wdrożenia i wykorzystania w praktyce gospodarczej.
Wymiernym efektem pracy badawczej pracowników Katedry jest obszerny dorobek naukowy, w postaci licznych publikacji książkowych oraz wielu artykułów, opublikowanych m. in. w ogólnopolskich i międzynarodowych czasopismach, a także innych wydawnictwach o charakterze naukowym. Pracownicy Katedry uczestniczą corocznie w kilkunastu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, prezentując na nich swoje osiągnięcia badawcze.
W okresie funkcjonowania Katedry dwóch pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego, a cztery osoby stopień doktora.

DYDAKTYKA
W ramach działalności dydaktycznej Katedry realizowane są następujące przedmioty:
·  podstawy marketingu,
·  badania marketingowe,
·  marketing międzynarodowy,
·  marketing terytorialny,
·  marketing lojalnościowy,
·  zarządzanie i strategie marketingowe,
·  zarządzanie i planowanie marketingowe,
·  marketing w handlu i usługach,
·  metody badań rynku,
·  marketing,
·  marketing w turystyce,
·  promocja w turystyce i rekreacji,
·  biznes plan,
·  konkurencyjność międzynarodowa,
·  funkcjonowanie rynku walut,
·  polityka handlowa,
·  marketing usług turystycznych i rekreacyjnych,
·  prawo handlowe,
·  prawo,
·  prawo gospodarcze,
·  prawo cywilne,
·  public relations,
·  filozofia,
·  problemy współczesnej kultury,
·  transport,
·  ekonomika transportu,
·  rynek kapitałowy,
·  logistyka międzynarodowa.

SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE PRODUKTEM I SPRZEDAŻĄ
W 2015 roku dzięki inicjatywie pracowników Katedry Marketingu i Przedsiębiorczości, w szczególności dr I. Piekunko-Mantiuk,  uruchomiona została specjalność „Zarządzanie Produktem i Sprzedażą".
Specjalność stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorstw na specjalistów odpowiedzialnych za kreowanie i sprzedaż produktów. We współczesnym świecie konsumpcjonizmu, nasycenia rynkowego i wszechobecnej konkurencji właściwa strategia produktu i sprzedaży jest kluczem do sukcesu firmy. Technologiczne, jakościowe i wizerunkowe kształtowanie produktu jako wartości atrakcyjnej dla klienta to fundamentalne wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw. Stąd też niezwykle ważne staje się kształcenie menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie produktem i sprzedażą.
W procesie kształcenia na specjalności duży nacisk położono na interdyscyplinarność. Skuteczny menedżer powinien być osobą innowacyjną i kreatywną, powinien być wizjonerem „twardo stąpającym po ziemi" wyposażonym przynajmniej w podstawową wiedzę z zakresu marketingu, zarządzania, psychologii, prawa i finansów. Powinien także aktywnie uczestniczyć w procesie decyzyjnym w obszarach rozwoju produktu, jego produkcji, sprzedaży, promocji, obsługi klienta. Stąd też program kształcenia uwzględnia m.in. takie przedmioty jak: współczesny handel, badania rynku, techniki sprzedaży, strategie cenowe, megatrendy w konsumpcji, zachowania konsumenta i klienta, zarządzanie marką, strategie produktu, komunikacja marketingowa, e-commerce, projektowanie identyfikacji wizualnej, merchandising, prawne aspekty wprowadzenia i obrotu towarów.

Przy Katedrze działają KOŁA NAUKOWE:
- Studenckie Koło Naukowe Marketingu (SKNM) - opiekun naukowy: prof. Tadeusz Popławski (pok. 104 KF);
- Studenckie Koło Reklamy Yellow Lemon - opiekun naukowy: dr Ewa Glińska (pok. 104 KF);
- Studenckie Koło Naukowe „Młody Inwestor" - opiekun naukowy: dr Iwona Piekunko-Mantiuk (pok. 111 KF), e-mail: mlodyinwestorpb@gmail.com