pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Opłaty za studia
 
 
 

Opłatę za:
- LEGITYMACJĘ
- WYDANIE DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW
należy dokonać na numer konta:
PEKAO S.A. O/BIAŁYSTOK 30 1240 1154 1111 0000 2148 7604

Opłatę za:
- CZESNE ZA STUDIA NIESTACJONARNE
- POWTARZANIE PRZEDMIOTU
- POWTARZANIE SEMESTRU
należy dokonać na INDYWIDUALNE KONTO STUDENTA dostępne w systemie USOS

plik
 
Opłaty za studia