pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Praktyki studenckie
 
 
 
Praktyki studenckie
 

Regulamin praktyk studenckich na Wydziale Zarządzania
http://www.wz.pb.edu.pl/Pliki,175.html

Opiekunowie praktyk studenckich w roku akademickim 2016/2017

Kierunek

Rok

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Logistyka

I

dr Andrzej Magruk

dr Urszula Ryciuk

II

dr Andrzej Magruk

dr Urszula Ryciuk

III

dr Urszula Ryciuk

dr Marta Jarocka

IV

dr Marta Jarocka

dr Marta Jarocka

Turystyka i rekreacja I stopnia

I

dr Krzysztof Stepaniuk

II

III

Zarządzanie I stopnia

I

dr Justyna Grześ-Bukłaho

II

dr Anna Wasiluk

III

dr Anna Tomaszuk

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopnia

I

dr inż. Ewa Rauba

mgr inż. Ewa Dobrzyńska

II

III

IV


Dokumenty do ściągnięcia:
- Załącznik nr 1 - Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk.
- Załącznik nr 2 - Umowa porozumienie
- Załącznik nr 3 - Dziennik praktyk.
- Załącznik nr 4 - Zaświadczenie z odbytych praktyk lub realizowanej pracy zawodowej
- Załącznik nr 5 - Informacje dotyczące organizacji praktyk na kierunku Zarządzanie.

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU ZiIP
Dokumenty do ściągnięcia:
- Załącznik nr 1 - Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk. (wersja poprawiona w dniu 07.09.2007)
- Załącznik nr 2 - Umowa porozumienie. (wersja poprawiona w dniu 26.02.2008)
- Załącznik nr 3 - Dziennik praktyk. (wersja poprawiona w dniu 07.09.2007)
- Załącznik nr 4 - Zaświadczenie z odbytych praktyk.
- Załącznik nr 5 - Potwierdzenie pracy zawodowej.

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU POLITOLOGIA
Dokumenty do ściągnięcia:
http://www.wz.pb.edu.pl/Pliki,175.html

PRAKTYKI STUDENCKIE NA KIERUNKU LOGISTYKA

Dokumenty, które należy dostarczyć opiekunowi praktyk:

1) przed odbyciem praktyk:

1. Zatwierdzenie miejsca i zakresu praktyk 
2. Umowa 
3. Ksero ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW 
4. Dokument z informacjami podstawowymi

Dokumenty niezbędne przed odbyciem praktyk, studenci zoobowiązani są przekazać Opiekunowi praktyk co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem praktyki, nie póżniej niż do 20 czerwca w przypadku praktyk letnich.

2) po odbyciu praktyk:
1. Dziennik praktyk (uzupełniany codziennie)
2. Zaświadczenie o zrealizowanych praktykach

Dokumenty z realizacji praktyk studenckich, które odbywały się w danym roku akademickim należy dostarczyć Opiekunowi praktyk najpóźniej
do końca października.


Dokumenty do pobrania:

http://www.wz.pb.edu.pl/Pliki,203.html