pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Programy studiów
 
 
 

Programy studiów

Logistyka inżynierska - studia stacjonarne I stopnia
- plan studiów I rok
- plan studiów II i III rok
- plan studiów IV rok

Logistyka inżynierska - studia niestacjonarne I stopnia
- plan studiów I rok
- plan studiów II rok
- plan studiów III rok
- plan studiów IV rok

Turystyka i rekreacja - studia stacjonarne I stopnia (licencjackie)
- plan studiów

Zarządzanie - studia stacjonarne I stopnia
- plan studiów

Zarządzanie - studia niestacjonarne I stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność informatyka gospodarcza i logistyka - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie produktem i sprzedażą - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie publiczne - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie usługami turystycznymi - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność informatyka gospodarcza i logistyka - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność rachunkowość i zarządzanie finansami - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie biznesem na rynkach wschodnich - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie przedsiębiorstwem - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie produktem i sprzedażą - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie publiczne - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie usługami turystycznymi - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie specjalność zarządzanie zasobami ludzkimi - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
- plan studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
- plan studiów I i II rok
- plan studiów IV rok

Zarządzanie i inżynieria produkcji specjalność broker technologii - studia stacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie i inżynieria produkcji specjalność broker technologii - studia niestacjonarne II stopnia
- plan studiów

Zarządzanie i inżynieria usług - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
- plan studiów
- karty przedmiotów

Zarządzanie i inżynieria usług - studia niestacjonarne I stopnia (inżynierskie)
- plan studiów

plik