pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Zintegrowne Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
 
 
 
Zintegrowne Systemy Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
 

Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM I BHP


Warunki przyjęcia:
-  ukończenie uczelni wyższej (tytuł: magister, magister inżynier, inżynier, licencjat),
-  uiszczenie wpisowego w wysokości 100,00 zł.
Wymagane dokumenty:
-  dyplom lub odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
-  podanie - kwestionariusz o przyjęcie na studia,
-  3 zdjęcia.
Koszty:
-  całkowity koszt - 3 000 zł za rok studiów trwających od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 roku.
Informacje dodatkowe:
-  studia obejmują około 180 godzin dydaktycznych,
-  zajęcia realizowane są systemem zaocznym, od listopada 2016 roku do sierpnia 2017 roku (11 zjazdów sobota-niedziela średnio po ok. 16 godzin na zjeździe),
-  słuchacze otrzymują (w ramach opłaty za studia) materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, poczęstunek,
-  komplet dokumentów wraz z opłatą wpisową należy składać do 7 października 2016 roku,
-  liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Wpisowe oraz czesne należy wpłacać na konto:
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
PeKaO S.A. 12124011541111000021487734 z dopiskiem
Wydział Zarządzania Studia podyplomowe Zintegrowane Systemy Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP
Informacji udziela:
dr inż. Ewa Rauba
Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania
ul. Ojca St. Tarasiuka 2, pok. 32 KS lub 39 KS, 16-001 KLEOSIN,
tel. (0-85) 746 74 65, 746 98 40, fax. (0-85) 663 19 88
e-mail: m.rauba@pb.edu.pl,

http://www.wz.pb.edu.pl/Zintegrowne-Systemy-Zarzadzania-Jakoscia--Srodowiskiem-i-BHP.html