pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni - FSS
 

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) jest wspólną inicjatywą trzech krajów EFTA: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu (zwanych krajami-darczyńcami) oraz Polski. Program ten ma za zadanie wspierać współpracę edukacyjną pomiędzy uczestniczącymi w nim krajami.

FSS ma również na celu:
• poszerzenie wiedzy, rozwijanie metod opartych na najlepszych praktykach i transfer innowacyjnych rozwiązań w zakresie edukacji i szkoleń,
• promowanie mobilności uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli i naukowców pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami,
• promowanie współpracy i partnerstwa pomiędzy instytucjami działającymi w sferze edukacji w Polsce oraz na obszarze państw – darczyńców.

W ramach programu możliwe są wyjazdy dydaktyczne, szkoleniowe oraz wyjazdy pracowników administracyjnych. Politechnika Białostocka w ramach przyznanych środków ma również możliwość dofinansowania przyjazdu pracowników i studentów uczelni partnerskiej z kraju-darczyńcy.

Pracownicy i studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu FSS otrzymuje dofinansowanie kosztów utrzymania w zależności od długości pobytu oraz ryczałt kosztów podróży w wysokości 500 Euro.

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy działa na zasadach wypracowanych w programie LLP-Erasmus. Więcej informacji o programie, zasadach oraz dokumentach znajduje się na stronach:
http://www.fss.org.pl/mobility
http://www.fss.org.pl/mobility/dokumenty-dla-beneficjentow-0

Instytucje partnerskie, z którymi podpisano umowy:
• University of Bergen,
• University of Nordland.

Osoba do kontaktu:
Koordynator uczelniany: dr Andrzej Pawluczuk
a.pawluczuk@pb.edu.pl
tel. + 48 85 746 98 53 (sekretariat Katedry Organizacji i Zarządzania)


Seminarium "Publishing and reviewing at the international journals and books" 14 września 2015 r. zobacz

Archiwum