pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Dr Justyna Grześ-Bukłaho
 

W dniu 23 czerwca 2016 roku podczas posiedzenia Rady Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Grześ-Bukłaho pt. „Kształtowanie reputacji w procesie budowania przewagi konkurencyjnej podlaskich przedsiębiorstw deweloperskich”. Promotorem rozprawy był
dr hab. inż. Wiesław Matwiejczuk, prof. nzw.

Recenzentami w przewodzie doktorskim byli:
•    dr hab. inż. Anna Michna, prof. PŚ – Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania,
•    dr hab. Włodzimierz Deluga, prof. PK – Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych.

Rada Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nadała mgr Justynie Grześ-Bukłaho stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz wyróżniła zaprezentowaną rozprawę doktorską.

Gratulujemy.