pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
II Międzynarodowa Szkoła Letnia Logistyki na Wydziale Zarządzania została oficjalnie zakończona - FOTORELACJA
 

W ostatnim tygodniu studenci z Zhejiang University Ningbo University of Technology z Chin wraz ze studentami z Połtawskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego im. Jurija Kondratiuka z Ukrainy oraz studentami naszego Wydziału uczestniczyli w zajęciach dotyczących analizy potencjału Nowego Jedwabnego szlaku za pomocą metody STEEPVL. Zajęcia były prowadzone w formie warsztatów, studenci brali udział w burzy mózgów, w ramach której generowali czynniki społeczne, technologiczne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne oraz odnoszące się do wartości i regulacji prawnych mające wpływ na powodzenie inicjatywy NJS. Następnie dokonali oceny istotności oraz przewidywalności czynników oraz wykonali analizę strukturalną. W wyniku prac wskazano dwa kluczowe czynniki mające wpływ na rozwój NJS, które wyznaczyły osie scenariuszy rozwoju NJS. Zadaniem studentów było opracowanie czterech scenariuszy.

Ważnym elementem programu szkoły były wizyty studyjne w przedsiębiorstwach Adampol S.A. Oddział w Małaszewiczach, PKP Cargo Centrum Logistyczne w Małaszewiczach i CEDC International Sp. z o.o. Oddział Polmos Białystok. W czasie wolnym od zajęć studenci byli na wycieczce w Białowieży.

15 lipca 2016 r. odbyło się oficjalne zakończenie szkoły letniej. Studenci otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Grupa studentów z Chin ma przed sobą jeszcze wycieczkę do Elbląga, Malborka i Trójmiasta, połączoną z programem merytorycznym, studenci z Ukrainy wracają już do domu.

Szkoła letnia logistyki stała się już przedsięwzięciem cyklicznym i cieszy się rosnącą popularnością. Stanowi niezwykłą okazję do nauki oraz zdobycia niezapomnianych doświadczeń w ramach poznawania kultury goszczącego kraju, a także pozostałych uczestników. W dniach 3 - 31 sierpnia 2016 r. na Szkołę Letnią do Chin wyjedzie grupa 20 studentów z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej.

dr Katarzyna Kuźmicz
Kierownik Szkoły Letniej Logistyki