pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Konkurs Technotalent 2016
 

12 września b.r. rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie Technotalent 2016. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Technotalenty. Jego celem jest identyfikacja oraz wsparcie osób i zespołów, które tworzą innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Główne kategorie konkursu Technotalent 2016 to: Technika, Biznes oraz Technotalent Politechniki Białostockiej. 12 września na stronie pojawił się formularz umożliwiający zgłoszenia zrealizowanych lub przyszłych projektów i koncepcji, które powstały w ostatnich trzech latach i nie zdobyły nagród głównych w konkursie Technotalent oraz w innych konkursach. Zgłoszony projekt powinien wykorzystywać nowoczesne technologie.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju zdolnych osób z regionu północno-wschodniej Polski. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie, studenci i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać osoby indywidualne lub zespół, wypełniając krótki formularz i udostępniając film lub prezentację swoich projektów.

Prace konkursowe czyli filmy i prezentacje, przeanalizuje Kapituła Konkursu złożona z przedstawicieli firm, uczelni oraz instytucji wspierających konkurs. Kapituła wyłoni pięciu finalistów w każdej z kategorii konkursowych. Laureaci otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. W trzeciej edycji Konkursu Technotalent do wygrania nagrody w wysokości ponad 30 000 zł i nagrody specjalne. Każdy uczestnik konkursu ma szansę na udział w specjalnym programie wsparcia uzdolnionych osób z regionu północno-wschodniej Polski realizowanym przez fundację TECHNOTALENTY i firmy partnerskie fundacji.

W północno-wschodniej Polsce potrzebny jest efektywny system wsparcia osób utalentowanych w sektorze wysokich technologii i branży kreatywnej. Talenty te są niezbędne do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w naszym regionie. Szczególnie istotne są działania polegające na właściwym rozpoznaniu i implementacji zawodowej młodych uzdolnionych absolwentów szkół i uczelni. Naszymi działaniami chcemy ograniczyć exodus „technotalentów” z regionu, a nawet sprowadzać je do regionalnych firm.

Opis kategorii:

TECHNIKA - pomysł lub projekt nowego wynalazku/produktu/usługi, który jest nowym rozwiązaniem technicznym związanym z wykorzystaniem nowoczesnej technologii.

TECHNOTALENT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ
- pomysł lub projekt nowego rozwiązania lub technologii, którą można zastosować w innowacyjnym produkcie lub usłudze. Kategoria skierowana do studentów i pracowników Politechniki Białostockiej

BIZNES - projekt lub pomysł o wysokim potencjale komercjalizacji, w którym wykorzystywana jest nowoczesna technologia.

Nowością w tegorocznym konkursie jest kategoria Technotalent Politechniki Białostockiej. Jest to efekt tego, że uczelnia dostrzega potrzebę wsparcia projektów naukowych i studenckich, które posiadają w sobie potencjał komercjalizacyjny. Z jednej strony PB chce pokazać środowisku akademickiemu, że zależy jej na tym, aby prace prowadzone na uczelni, niezależnie od ich formy czy tematyki, były odpowiednio wspierane oraz na tym, żeby motywować naszych pracowników i studentów do tworzenia pomysłów użytkowych. Współpraca z fundacją Technotalenty jest jednym z wielu działań, które mają promować postawy przedsiębiorcze i prowadzić do komercjalizacji pomysłów powstałych na uczelni.

Harmonogram konkursu:

12.09–18.10 Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konkursie

25.10 Ogłoszenie listy finalistów

27.10–15.11 Warsztaty i mentoring

22.11 Finał konkursu

07.12 Gala konkursu

Poprzednie dwie edycje konkursu TECHNOTALENT to: 233 uczestników, którzy pracowali nad 148 projektami (w tym 36 projektów uczniowskich).

Więcej na: www.technotalenty.pl/konkurs2016/