pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Odszedł dr Grzegorz Dobrzański
 

Najszczersze wyrazy współczucia RODZINIE
z powodu śmierci dr. GRZEGORZA DOBRZAŃSKIEGO
składają Dziekan, Pracownicy i Studenci Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej