pt. 19 stycznia 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Aktualności
 
 
 
Trwa szkoła letnia na Wydziale Zarządzania PB - FOTORELACJA
 
Studenci z Chin i Ukrainy realizują program merytoryczny oraz integrują się z polskimi studentami.

Do 23 lipca 2016 r. 14 studentów wraz z opiekunem z Zhejiang Ningbo Institute of Technology (Chiny) oraz 5 studentów z Połtawskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu im. J. Kondratiuka (Ukraina) będzie uczestniczyć w tym międzynarodowym przedsięwzięciu.

Szkoła letnia jest jednym z elementów działalności kształtującego się na Wydziale Zarządzania Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo -Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauk o Usługach. Tematem tegorocznej szkoły jest analiza potencjału Nowego Jedwabnego Szlaku.