pon. 19 marca 2018
 
Szukaj
?
 
 
 
Biblioteka
 
 
 
Biblioteka Wydziału Zarządzania
 

15-893 Białystok, ul. Ojca Stefana Tarasiuka 2, budynek Berlin, pok. 16, tel. 85 746 98 85,  e-mail: biblioteka.wz[at]pb.edu.pl


Biblioteka czynna:
poniedziałek - 9.00-15.00
wtorek-piątek  -  9.00-16.45
sobota - 9.00-15.00 (tylko w czasie zjazdów studentów studiów zaocznych)

Pracownicy:
mgr Maria Czyżewska - kierownik
m.czyzewska[at]pb.edu.pl
mgr Anna Figarska
a.figarska[at]pb.edu.pl

Biblioteka Wydziału Zarządzania gromadzi i udostępnia literaturę ściśle związaną z kierunkami kształcenia prowadzonymi na Wydziale, a także realizowanymi badaniami naukowymi. Tematyka zbiorów jest dosyć szeroka i obejmuje pozycje m.in. z zakresu: zarządzania, logistyki, inżynierii produkcji, finansów, rachunkowości, bankowości, stosunków międzynarodowych, turystyki, politologii, międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii,  systemów informatycznych, statystyki, prawa i inne.

Zbiory Biblioteki WZ to około 23 tysięcy książek, 75 tytułów bieżąco prenumerowanych czasopism oraz ponad 1400 woluminów czasopism archiwalnych, 120 jedn. zbiorów specjalnych (dokumenty elektroniczne, normy, materiały audiowizualne).
Większość zbiorów udostępniana jest na miejscu w czytelni, część  wypożyczana także na zewnątrz (zgodnie z Regulaminem Biblioteki PB zobacz).

W czytelni użytkownicy mogą korzystać z:
•    wolnego dostępu do ok. 6 400 zbiorów ułożonych według różnych działów wiedzy (pozostałe zbiory udostępniane są przez bibliotekarza),
•    wolnego dostępu do wszystkich bieżących  i  niektórych archiwalnych numerów czasopism i gazet,
•    30 miejsc do pracy indywidualnej cichej,
•    7 stanowisk komputerowych z dostępem do bibliotecznego systemu ALEPH i Internetu,
•    dostępu do Internetu bezprzewodowego,
•    skanera  samoobsługowego Zeta Zeutschel.

Do dyspozycji użytkowników jest także pomieszczenie (w części magazynowej Biblioteki WZ) do pracy grupowej dla max. 8 osób  wyposażone w 1 komputer z dostępem do Internetu.

Katalog online (zbiory Biblioteki Wydziału Zarządzania) zobacz
Nowości w katalogu online zobacz
Schemat ustawienia księgozbioru wg UKD, książek znajdujących się w Czytelni Biblioteki Wydziału Zarządzania zobacz